Mäklartryck

Då vi har lång erfarenhet av service till fastighetsmäklare så vet vi att säkra leveranser och smidiga produktionslösningar betyder allt. Vi producerar Objektsbeskrivningar, Dr-lappar med eller utan utdelning, Visningsskyltar och mycket mer. Vi kan kopplas ihop med de flesta Systemleverantörer så att vi får era Pdfer som ert system har genererat.

Behöver ni hjälp med utdelning av DR-lappar? Här har vi goda samarbeten och mycket proffsiga rutiner som gör att utdelning sker med säkerhet och efterkontroll med både Bring och SDR, Adresserat som oadresserat.