Miljö & Kvalitet

Pappret som vi trycker på är FSC Certifierat och därmed intygat att inte komma från hotade skogar eller illegala verksamheter. Våra maskiner från Konica Minolta hjälper oss ytterligare i vårt arbete när det kommer till Miljö och kvalitet.

Då Konica Minoltas och Kanonkopias tänk drar åt samma håll, så är samarbetet ett perfekt koncept. Maskinerna i sig släpper ut minimalt med CO2, tonerbehållarna är tillverkat av 100% återvunnet material samt att tonern i sig är helt ofarlig för både hälsa och miljö. Vi ingår även i Konica Minoltas "Clean Planet Program" som betyder att tonerbehållare återlämnas och återvinns på nytt. Se länk för mer info om Clean planet programmet. http://cleanplanet.konicaminolta.eu/index.php?lang=sv_se


Kanonkopias Miljöpolicy

Kanonkopia strävar efter att producera hälsosamma och miljövänliga produkter, där produktionen  fokuserar på minimal störning för den naturliga omgivningen och människorna

Kanonkopia strävar efter att, i all sin verksamhet, minska klimatpåverkan, minska energiförbrukning samt att välja hållbara energikällor

Kanonkopia strävar efter att, i all sin verksamhet, minska användningen av skadliga ämnen samt att använda material med liten miljöpåverkan under sin livscykel

Kanonkopia strävar efter att, i all sin verksamhet, minska avfallsmängden och bidra till återvinning och resurs­ effektivitet.


Kanonkopias kvalitetspolicy

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska Kanonkopia bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen. Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid.

Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja att alltid utveckla våra tjänster och arbetssätt för att bättre möta våra kunders förväntningar. Genom att mäta kundnöjdhet kan vi följa hur vi lyckas med detta och samtidigt lära oss hur vi kan bli ännu bättre.